PTFE şlang şkafy ýumşak ýa-da gasynlanan örülen şlang |BESTEFLON

Gysga düşündiriş:

PTFE şlangy ýygnamak, şlangyň beýleki görnüşlerinden has gowy saýlaw.

Senagat işiňiz üçin PTFE şlang gurnamasyny saýlanyňyzda, aşakdakylary göz öňünde tutuň:

Ilki bilen, PTFE şlangy ýygnamagyň öndürijiligi has ýokary, esasanam erbet şertlerde

Ikinjiden,PTFE şlang gurnamalaryadaty termoplastiki ýa-da rezin şlanglardan ýasalan şlangyň beýleki görnüşlerine garanyňda has çydamlydyr.Bu iş şertleriniň köpüsine degişlidir.

Üçünjiden, ýaşaýyş sikliniň çykdajylary göz öňünde tutulanda PTFE şlang gurnamalary adaty ýygnaklardan has tygşytly.

BiziňkiPTFE hatarly şlang gurnamalaryçişirilen ýa-da tekiz içki örtükler bilen elýeterlidir.Gurlan PTFE hatarly şlang gurnamalary ajaýyp çeýeligi, kink garşylygy we ýeterlik derejede egilenligi hödürleýär.Düwürtikli PTFE hatarly şlang gurnamalary ajaýyp akym tizligini, arassalanmagy we ýygnamagy aňsatlaşdyrýar, şeýle hem ýokary basyş aralygynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Gaplamak

Haryt bellikleri

PTFE şlang ýygnagymyzyň artykmaçlyklary

Aýratynlyklary: pes giňelme, ýokary basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, ozona garşylyk, çyglylygyň pes aralaşmagy, ýadawlyk we impuls garşylygy, durnukly tormoz täsiri, ygtybarly we ygtybarly.

(1) Şlangyň aýratynlyklary aşakdakylar:

PTFE tekiz çyzykly şlang: 1/8 '' -den 1 '' (DN3-den DN25, 3,5 mm-den 25mm)

PTFE gasynlanan şlang: 1/4 '' 2 '' (DN6-dan DN50, 6.5mm-den 50mm)

(2) Baglaýjylaryň jikme-jiklikleri:

Material: poslamaýan polat 304/316 / 316L, sink bilen örtülen uglerod polat, anodlaşdyrylan alýumin garyndysy;

Sapak: JIC, NPT, UNF, AN, BSPT, BSPP, Metrik we ş.m .;

Görnüşleri: aýal / erkek fiting, ANSI / JIS / EN / GB flanes uçlary, sanitariýa birikdirilmegi we ş.m.

(3) Mejlis:

Müşderiniň çyzgylaryna ýa-da talaplaryna laýyklykda öndürilip bilinýän şlang ýygnamak hyzmatyny beriň.

ptfe şlang ýygnamak
ptfe şlang gurnamak besteflon

BesteflonGyzgyn ýag geçirmek, suwuklyk geçirmek, himiki geçiriş, nebit we ýangyç ulgamy, gidrawliki tormoz ulgamy, ýokary basyş, bug, wakuum ulanylyşy we ş.m. üçin PTFE şlangynyň süýümli we gasynlanan görnüşlerini öndürmekde ýöriteleşýär.

Qualityokary hilli önümleriň öz wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin, paýhasly we täsirli dolandyryş ulgamy, tejribeli inersenerler we tehniki işgärler, ösen önümçilik enjamlary, takyk synag enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.

ptfe şlang gurnamak besteflon

Haryt maglumatlary

Marka ady: BESTEFLON
Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek we gurmak ýa-da ýygnamak
Material: PTFE + poslamaýan polat sim
Içki gatlak: PTFE süýümli turba
Güýçlendiriji gatlak: poslamaýan polat sim örmek
Daşarky gatlak: PVC / PU / PVDF / Silikon / TPU / Dakron / Pagta ýüplügi / Motli pagta ýüplügi / Aramid süýümi
Arza: Senagat / Gidrawlik senagaty / galyndy temperatura maşyn / bejeriş pressi / arassalaýjy maşyn / zarba galyplaýjy maşyn / suwuklyk bilen işlemek
Şahadatnama: SGS, ISO9001, FDA, MSDS
Temperatura:

- 65 ℃ ~ + 260 ℃

Standart: SAE100 R14
Ölçegi: 1/8 '' -den 2 '', DN 3-den DN 50-e çenli

BESTEFLON önümleri barada has giňişleýin öwreniň

Wideo

Bize e-poçta beriň

sales02@zx-ptfe.com


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sorag: bu turba gaty kynmy?Egilmek aňsatmy?

  Jogap: turba gaty däl, ýöne rezin turba ýaly ýumşak däl.Dürli içki diametrdäki egilme radiusy başgaça bolar.Has aňsat egilmek isleseňiz, PTFE jaň seriýamyzy şol şertlerde saýlamagy maslahat berýäris.

  gaplamakgaplamak

  Adaty gaplamany aşakdaky ýaly hödürleýäris

  1 、 Neýlon halta ýa-da poli halta

  2 、 Karton guty

  3 、 Plastiki palet ýa-da faner palet

  Custöriteleşdirilen gaplama tölegli

  1 en Agaç çarşak

  2 en Agaç gap

  3 、 Beýleki ýöriteleşdirilen gaplamalar hem bar

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň