AN seriýaly awtoulag PTFE şlangy

AN seriýaly awtoulag PTFE şlang öndüriji, zawod, Hytaýda üpjün ediji

Besteflon Industrial Co., Ltd 2005-nji ýylda esaslandyryldy, OEM, ODM, SKD sargytlaryny kabul edip, Hytaýda öňdebaryjy AN seriýaly awtoulag ptfe şlang öndürijileriniň, zawodlaryň we üpjün edijileriň biridir.Dürli PTFE AN seriýaly awtoulag şlang görnüşleri üçin önümçilik we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
AN seriýaly awtoulag PTFE şlangy

Şahadatnamalar: ISO9001: 2015 │ RoHS Direktiwasy (EUB) 2015/863 │ ABŞ FDA 21 CFR 177.1550 │ EU GHS SDS

AN seriýaly awtoulag PTFE şlangy

AN seriýasyawtoulag PTFE şlangyýokary hilli PTFE içki turbadan we awtoulag maksatlary üçin ýangyç şlangy hökmünde turbanyň iş basyşyny ýokarlandyrmak üçin SUS304 poslamaýan polat sim bilen örülendir.

PTFE içki turbany ýokary akym tizliginde garşylykly suwuklygy geçirmek üçin amatly geçiriji gara örtüge hem goşup bolýar.Sim gatlagynyň üstüni dürli materiallar bilen örtüp bolýarPVC, PU, PA, PE, Poliester, neýlon, Aramid süýümi.Bu materiallary ýapmak bilen, amaly talaplaryňyza doly laýyk gelýän şlang görnüşlerini döredip bileris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

AN seriýaly awtoulag PTFE şlangyny saýlaň

ThePTFE şlanghimiki maddalaryň hemmesine diýen ýaly inert bolup, himiki taýdan çydamly we dürli ýangyç bilen doly utgaşýar, benzin, dizel hereketlendirijileri, alkogol ýangyjy, nitrometan, biodizel, uglewodorod ýangyjy, sintetiki çalgy ýaglary, oktan güýçlendiriji we beýleki ýangyç goşundylary.Şeýle hem, iň pes belli sürtülme koeffisiýenti bar, şlangyň ömrüniň dowamynda iň pes basyş peselmegi bilen orta geçirişiňizi goramak üçin tekiz we ýelmeýän ýüzleri emele getirýär.

ThePTFE şlangiň ýokary iş basyşynda pes ses giňelmegini üpjün edýär we niýetlenendirýokary basyşwe ýokary impulsly agyr ýük goşundylary.Ajaýyp dartyş gözegçiligi sebäpli ajaýyp çeýeligi saklaýar.Geçiriji ýangyç liniýalary, gidrawliki ýokary öndürijilikli asma ulgamlary we ähli ulaglar üçin ulanylýan turbo güýçlendiriji ýag şlanglary we onlarça million awtoulaglara, ähli ýerdäki ulaglara, ýaryş awtoulaglaryna, ýük awtoulaglaryna we motosikllere oturdylan tormoz şlanglary.

Şlangdaky PTFE astyndaky başga bir peýdasy bugdan gaçmak we suwuklygyň hapalanmagy bolup, ýangyç goşundylarynyň (etanol ýaly) girmeginiň öňüni alýar, bu ýaryş awtoulagynda ýangyç liniýalaryny ýangyç ysy bolmazdan işledip bilersiňiz. islendik ýapyk ýer üçin.Ozal iň köp ýaýran rezin ýag turbasy ulanylýardy, ýöne etanol ýaly ýangyç goşundylary wagtyň geçmegi bilen rezini zaýalap biler.Bu, PTFE turbalaryny adaty rezine alternatiwa hökmünde ideal şlang edýär

https://www.besteflon.com/ptfe-hose-manufacturer/

PTFE moumşak şlang

Içki turba: 100% päk PTFE

Turbanyň diwarynyň galyňlygy: 0,85mm - 2mm (ululygyna baglylykda)

Güýçlendiriji gatlak: leeke gatlak ýokary dykyz poslamaýan polat 304/316 sim örülen

Temperatura diapazony: -65 ℃ ~ + 260 ℃ (-85 ℉ ~ + 500 ℉), has ýokary temperatura, pes basyş

Aýratynlyklary:

Pes giňelme koeffisiýenti

Temperatureokary temperatura we ýokary basyşa garşylyk

Fuelangyjyň hemmesi diýen ýaly gabat gelýär

Assemblyhli gurnama turbalary berk basyş bilen synag edildi

Taýak däl, tekiz ýer, sürtülme pes koeffisiýenti

Howa we garrylygyň ýerine ýetirilmegine garşylyk

Goýmalar:

Tormoz çyzyklary,Debriyaç setirleri,Nebit basyşyny ölçeýji çyzyklar,Geçiriji sowadyjy liniýalar,Kuwwatly rullar,Uelangyç ýagy,Turbo güýçlendiriji nebit liniýalary,Airhli howa we gaz goşundylary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

PTFE Smooth şlang görnüşli seriýa görnüşleri

No.ok. Içki diametri Daşarky diametri Turba diwary
Galyňlyk
Iş basyşy Partlama basyşy Iň pes egilme radiusy Spesifikasiýa Larakanyň spes.
(dýuým) (mm) (dýuým) (mm) (dýuým) (mm) (psi) (bar) (psi) (bar) (dýuým) (mm)
ZXGM111-03 1/8 " 3.5 0.264 6.7 0.039 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16 " 4.8 0.307 7.8 0.033 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4 " 6.4 0.370 9.4 0.033 0.85 2718,75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16 " 8 0.445 11.3 0.033 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8 " 10 0.524 13.3 0.033 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32 " 10.3 0.531 13.5 0.033 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2 " 12.7 0.638 16.2 0.039 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8 " 16 0.764 19.4 0.039 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4 " 19 0.906 23 0.047 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8 " 22.2 1.031 26.2 0.047 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173 29.8 0.059 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1 / 8 " 28 1.299 33 0.059 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1 / 4 " 32 1.496 38 0.079 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1 / 2 " 38 1.732 44 0.079 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.205 56 0.079 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32

* Customörite aýratynlyklar jikme-jik maglumat üçin biziň bilen ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

* Beýleki seriýaly şlanglar barada has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

https://www.besteflon.com/an-series-automotive-ptfe-hose/

Anti-statik PTFE moumşak şlang

Içki turba: PTFE gara ugleroddan dolduryldy

Turbanyň diwarynyň galyňlygy: 0,85mm - 1,5mm (ululyklaryna baglylykda)

Güýçlendiriji gatlak: leeke gatlak ýokary dykyz poslamaýan polat 304/316 sim örülen

Temperatura diapazony: -65 ℃ ~ + 260 ℃ (-85 ℉ ~ + 500 ℉), has ýokary temperatura, pes basyş

Aýratynlyklary:

Pes giňelme koeffisiýenti

Temperatureokary temperatura we ýokary basyşa garşylyk

Fuelangyjyň hemmesi diýen ýaly gabat gelýär

Assemblyhli gurnama turbalary berk basyş bilen synag edildi

Taýak däl, tekiz ýer, sürtülme pes koeffisiýenti

Howa we garrylygyň ýerine ýetirilmegine garşylyk

Goýmalar:

Tormoz ulgamy,Uelangyç ulgamy,Gidrawlik ulgamy (debrýus, geçiriji, hereketlendiriji we ş.m.),Airhli howa we gaz goşundylary,Gural, gural we datçik çyzyklary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Anti-statik PTFE Smooth Bore Hose Series spes

No.ok. Içki diametri Daşarky diametri Turba diwary
Galyňlyk
Iş basyşy Partlama basyşy Iň pes egilme radiusy Spesifikasiýa Larakanyň spes.
(dýuým) (mm) (dýuým) (mm) (dýuým) (mm) (psi) (bar) (psi) (bar) (dýuým) (mm)
ZXGM111B-03 1/8 " 3.5 0.264 6.7 0.039 1 3625 250 14500 1000 0.62996126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111B-04 3/16 " 4.8 0.307 7.8 0.033 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111B-05 1/4 " 6.4 0.370 9.4 0.033 0.85 2718,75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111B-06 5/16 " 8 0.445 11.3 0.033 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111B-07 3/8 " 10 0.524 13.3 0.033 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111B-08 13/32 " 10.3 0.531 13.5 0.033 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111B-10 1/2 " 12.7 0.638 16.2 0.039 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111B-12 5/8 " 16 0.764 19.4 0.039 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111B-14 3/4 " 19 0.906 23 0.047 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111B-16 7/8 " 22.2 1.031 26.2 0.047 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111B-18 1" 25 1.173 29.8 0.059 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111B-20 1-1 / 8 " 28 1.299 33 0.059 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111B-22 1-1 / 4 " 32 1.496 38 0.079 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111B-26 1-1 / 2 " 38 1.732 44 0.079 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111B-32 2" 50 2.205 56 0.079 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32

* Customörite aýratynlyklar jikme-jik maglumat üçin biziň bilen ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

* Beýleki seriýaly şlanglar barada has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

https://www.besteflon.com/an-series-automotive-ptfe-hose/

Ptfe ýumşak PU / PVC örtükli şlang

Içki turba: 100% päk PTFE

Turbanyň diwarynyň galyňlygy: 0,85mm - 2mm (ululygyna baglylykda)

Güýçlendiriji gatlak: leeke gatlak ýokary dykyz poslamaýan polat 304/316 sim örülen

Daşky gatlak: PU / PVC örtük

Temperatura diapazony: -65 ℃ ~ + 260 ℃ (-85 ℉ ~ + 500 ℉), has ýokary temperatura, pes basyş

Aýratynlyklary:

Pes giňelme koeffisiýenti

Temperatureokary temperatura we ýokary basyşa garşylyk

Fuelangyjyň hemmesi diýen ýaly gabat gelýär

Assemblyhli gurnama turbalary berk basyş bilen synag edildi

Taýak däl, tekiz ýer, sürtülme pes koeffisiýenti

Howa we garrylygyň ýerine ýetirilmegine garşylyk

Goýmalar:

Tormoz ulgamy,Uelangyç ulgamy,Gidrawlik ulgamy (debrýus, geçiriji, hereketlendiriji we ş.m.),Airhli howa we gaz goşundylary,Gural, gural we datçik çyzyklary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

PTFE PU / PVC örtükli ýumşak şlang (ZXGM111-PU seriýasy)

No.ok. Içki diametri Daşarky diametri Turba diwary
Galyňlyk
Iş basyşy Partlama basyşy Iň pes egilme radiusy Spesifikasiýa Larakanyň spes.
(dýuým) (mm) (dýuým) (mm) (dýuým) (mm) (psi) (bar) (psi) (bar) (dýuým) (mm)
ZXGM111-03 1/8 " 3.5 0.264 6.7 0.039 1 3625 250 14500 1000 0.63 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16 " 4.8 0.307 7.8 0.033 0.85 2972.5 205 11890 820 0.78 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4 " 6.4 0.370 9.4 0.033 0.85 2718,75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16 " 8 0.445 11.3 0.033 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8 " 10 0.524 13.3 0.033 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32 " 10.3 0.531 13.5 0.033 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2 " 12.7 0.638 16.2 0.039 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8 " 16 0.764 19.4 0.039 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4 " 19 0.906 23 0.047 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8 " 22.2 1.031 26.2 0.047 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173 29.8 0.059 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1 / 8 " 28 1.299 33 0.059 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1 / 4 " 32 1.496 38 0.079 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1 / 2 " 38 1.732 44 0.079 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.205 56 0.079 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32

* Customörite aýratynlyklar jikme-jik maglumat üçin biziň bilen ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

* Beýleki seriýaly şlanglar barada has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

https://www.besteflon.com/an-series-automotive-ptfe-hose/

PTFE poliester / neýlon örme bilen ýumşak şlang

Içki turba: 100% päk PTFE

Turbanyň diwarynyň galyňlygy: 0,85mm - 2mm (ululygyna baglylykda)

Güýçlendiriji gatlak: leeke gatlak ýokary dykyz poslamaýan polat 304/316 sim örülen

Temperatura diapazony: -65 ℃ ~ + 260 ℃ (-85 ℉ ~ + 500 ℉), has ýokary temperatura, pes basyş

Aýratynlyklary:

Pes giňelme koeffisiýenti

Temperatureokary temperatura we ýokary basyşa garşylyk

Fuelangyjyň hemmesi diýen ýaly gabat gelýär

Assemblyhli gurnama turbalary berk basyş bilen synag edildi

Taýak däl, tekiz ýer, sürtülme pes koeffisiýenti

Howa we garrylygyň ýerine ýetirilmegine garşylyk

Goýmalar:

Tormoz ulgamy,Uelangyç ulgamy,Gidrawlik ulgamy (debrýus, geçiriji, hereketlendiriji we ş.m.),Airhli howa we gaz goşundylary,Gural, gural we datçik çyzyklary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Poliester / neýlon örme bilen PTFE ýumşak burun şlangy (ZXGM111-PL seriýasy)

No.ok. Içki diametri Daşarky diametri Turba diwary
Galyňlyk
Iş basyşy Partlama basyşy Iň pes egilme radiusy Spesifikasiýa Larakanyň spes.
(dýuým) (mm) (dýuým) (mm) (dýuým) (mm) (psi) (bar) (psi) (bar) (dýuým) (mm)
ZXGM111-03 1/8 " 3.5 0.264 6.7 0.039 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16 " 4.8 0.307 7.8 0.033 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4 " 6.4 0.370 9.4 0.033 0.85 2718,75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16 " 8 0.445 11.3 0.033 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8 " 10 0.524 13.3 0.033 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32 " 10.3 0.531 13.5 0.033 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2 " 12.7 0.638 16.2 0.039 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8 " 16 0.764 19.4 0.039 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4 " 19 0.906 23 0.047 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8 " 22.2 1.031 26.2 0.047 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173 29.8 0.059 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1 / 8 " 28 1.299 33 0.059 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1 / 4 " 32 1.496 38 0.079 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1 / 2 " 38 1.732 44 0.079 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.205 56 0.079 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32

* Customörite aýratynlyklar jikme-jik maglumat üçin biziň bilen ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

* Beýleki seriýaly şlanglar barada has jikme-jik maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

https://www.besteflon.com/an-series-automotive-ptfe-hose/

Aramid süýümli örme bilen PTFE ýumşak şlang

Içki turba: 100% päk PTFE

Turbanyň diwarynyň galyňlygy: 0,85mm - 2mm (ululygyna baglylykda)

Güýçlendiriji gatlak 1: temperatureokary temperatura we poslama çydamly aramid süýümli sim örülen

Güýçlendiriji gatlak 2: leeke gatlak ýokary dykyz poslamaýan polat 304/316 sim örülen

Temperatura diapazony: -65 ℃ ~ + 260 ℃ (-85 ℉ ~ + 500 ℉), has ýokary temperatura, pes basyş

Aýratynlyklary:

Pes giňelme koeffisiýenti

Temperatureokary temperatura we ýokary basyşly garşylyk

Fuelangyjyň hemmesi diýen ýaly gabat gelýär

Assemblyhli gurnama turbalary berk basyş bilen synag edildi

Taýak däl, tekiz ýer, sürtülme pes koeffisiýenti

Howa we garrylygyň ýerine ýetirilmegine garşylyk

Goýmalar:

Tormoz ulgamy,Uelangyç ulgamy,Gidrawlik ulgamy (debrýus, geçiriji, hereketlendiriji we ş.m.),Airhli howa we gaz goşundylary,Gural, gural we datçik çyzyklary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gözleýän zadyňyzy tapmaýarsyňyzmy?

Jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň.Iň oňat teklip berler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

AN seriýaly awtoulag PTFE şlang üpjün edijisi

SGS & ISO Audit PTFE şlangy

BESTEFLON, hünärmenPTFE şlang öndüriji, SGS tarapyndan tassyklandy we ISO hil ulgamy şahadatnamasyny, ISO daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny alyň.

Önümçilik synag şahadatnamasy

Iberilmezden ozal her sargyt üçin synag şahadatnamasyny bereris.PTFE şlangyna himiki kompozisiýa standartlaryna laýyk gelýändigine we mehaniki öndürijilik standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

0% Hil arzasy

BESTEFLON-yň içerki hil synag laboratoriýasy, QC gözleg topary, iberilmezden ozal 100% PTFE şlangyny barlady, önümiň hilini kepillendiriň we aladalaryňyzy ýok edýär.

Çalt eltip bermek

BESTEFLON durnukly gowşuryş wagtyny 25 gün ýa-da ondanam az saklaýar.Eltip beriş senäňizi üpjün edýän önümçilik enjamlary we synag ulgamy bar.Iň ýokary möwsümde-de gowşuryş wagtyny alyp bileris.Gijä galmaz.

Specialörite talap barmy?

Umuman, umumy pikirimiz barPTFE HOSE önümleriwe çig mal.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi ýa-da marka adyňyzy şlang korpusynda çap edip bileris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly:

Spesifikasiýa

Uzynlyk üçin talaplary aýdyň;we turba diwarynyň galyňlygy, iş basyşy ýa-da diametri ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

 

Mukdar

MOQ çägi ýok.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Has köp mukdarda sargyt edilip bilner.

 

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň