Uwchraddio Llinell Tanwydd I Ptfe |BESTEFLON

Yn ôl gwahanol fathau o brêc modurol, gellir ei rannu'n hydroligpibell brêc, pibell brêc niwmatig a phibell brêc gwactod.Yn ôl ei ddeunydd, mae wedi'i rannu'n bibell brêc rwber, pibell brêc neilon a phibell brêc PTFE

Mae gan bibell brêc rwber fanteision cryfder tynnol cryf a gosodiad hawdd, ond yr anfantais yw bod yr wyneb yn hawdd ei heneiddio ar ôl ei ddefnyddio yn y tymor hir.

Yn achos tymheredd isel, bydd cryfder tynnol pibell brêc neilon yn cael ei wanhau, os bydd grymoedd allanol yn effeithio arno, mae'n hawdd ei dorri

Ond mae gan bibell PTFE wrthwynebiad tymheredd uchel, tymheredd isel, ymwrthedd pwysedd uchel, ymwrthedd gwisgo, ymwrthedd cyrydiad a nodweddion eraill, bywyd gwasanaeth hir, nid oes angen eu disodli'n aml.Gall wneud iawn am ddiffygion y ddau ddeunydd arall

Diogelwch, hirhoedledd a pherfformiad ddylai fod eich prif flaenoriaethau.Mae E85 neu ethanol wedi profi i fod yn danwydd darbodus ac effeithlon a all ddarparu'r nifer octan gofynnol a'r potensial pŵer ar gyfer cymwysiadau heriol.Ond gall ychwanegion mewn tanwydd modern galedu a diraddio'r rhan fwyaf o ddeunyddiau.Gall hyn arwain at ollyngiadau a allai fod yn beryglus a gall adael arogl drwg.Unwaith y bydd y llinell danwydd yn diraddio, gall gronynnau pibell gwael halogi a chlocsio'r sianeli chwistrellu tanwydd a carburetor, gan effeithio ar berfformiad ac achosi problemau.

Yr ateb gorau yw deunydd polytetrafluoroethylene (PTFE).Mae PTFE yn ddeunydd plastig sef y bibell tanwydd teneuaf ac ysgafnaf sydd ar gael.Mae'n cyfuno dur di-staen gradd 304 elastig uchel wedi'i blethu â thiwb PTFE mewnol llyfn i gynyddu llif, ac mae'r adeiladwaith allanol cymhleth yn darparu hyblygrwydd anhygoel.Mae'r tiwb PTFE mewnol yn addas i'w ddefnyddio gydag unrhyw danwydd a gall wrthsefyll tymheredd hyd at 260 gradd Celsius.Nid yw'r deunydd yn cael ei effeithio gan ddirywiad tanwydd, felly nid yw anweddau tanwydd yn gollwng

Argymhellion cyffredinol ar gyfer systemau tanwydd:

Wrth osod aPibell PTFEar gerbydau, cadwch bibellau tanwydd i ffwrdd o ffynonellau gwres, ymylon miniog a rhannau symudol.Caniatewch ddigon o gliriad bob amser ar gyfer symudiad y system bŵer.Gwiriwch y cliriad rhwng cydrannau ataliad a system drosglwyddo.Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r cydrannau atal trwy gydol y broses i osgoi gwasgu neu ymestyn y pibellau tanwydd.Ar gyfer pibellau tanwydd sy'n agored i falurion ffordd a thymheredd uchel, defnyddiwch bibellau tanwydd PTFE wedi'u plethu â dur di-staen neu wifren galed.Gwnewch yn siŵr eich bod yn clampio pibell yn dynn i atal rhwygo.Mae Jig hefyd yn helpu i leihau dirgryniad cydrannau eraill.Defnyddiwch ffitiadau rhaniad priodol wrth osod pibell trwy baneli

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi


Amser post: Medi-17-2021

Anfonwch eich neges atom:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom